Duna Művészeti Társaság

A Társaság jelentős szerepet vállal a magyar kulturális örökség megőrzésében, átmentésében a jövő nemzedék számára. Elősegíti a hivatásos és tradicionális zene-, és tánckultúra magas művészi értéket képviselő szerepének megőrzését, közkinccsé válását. Számos nemzeti és nemzetközi kulturális együttműködés elindítója, résztvevője bevonva a határon túli magyarságot, európai és távolabbi kultúrák képviselőit. Kulturális rendezvényeket, rendezvénysorozatokat szervez a tánc, zene és egyéb művészeti ágak megjelenítésével. Évente megrendezi Budapesten a Duna Karnevál Nemzetközi Multikulturális Fesztivált, melynek célja a magyar táncművészet szereplőinek európai és világ szintű népszerűsítése mellett a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése. Részt vesz magas színvonalú tánc-, és zenei együttesek külföldi vendégszerepléseinek segítése.

Tevékenységének célkitűzései:

- Szerepvállalás a magyar kulturális örökség megőrzésében, átmentésében a jövő nemzedék számára

- A hivatásos és tradicionális zene-, és tánckultúra magas művészi értéket képviselő szerepének megőrzése, közkinccsé válásának elősegítése

- Kulturális együttműködés határon túli magyar kisebbségekkel, európai és távolabbi kultúrák képviselőivel.

- A Duna Művészegyüttes néptánc-kultúrában elfoglalt magas művészi értéket képviselő szerepének megőrzése és továbbfejlesztése.

- Magas színvonalú tánc-, és zenei együttesek külföldi vendégszerepléseinek segítése

- Kiemelkedő kortárs táncművészet bemutatása és megismertetése bel-, és külföldön

- Kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok szervezése, a tánc, zene és egyéb művészeti ágak megjelenítése

- Nemzetközi multikulturális cserekapcsolatok szervezése

- Bekapcsolódás komplex művészeti oktató-nevelő munkába, utánpótlás-nevelés

- Kiadványok tervezése, szerkesztése, kiadása és terjesztése

- „Jótékonyság a művészetért” program létrehozása

- Kapcsolattartás a civil szervezetekkel, a nemzetközi társszervezetekkel.

dmt